STATERA

STATERA är en av de mest fördelaktiga lösningarna på marknaden. Du tjänar pengar månatligen och bidrar samtidigt till ett mer hållbart elnät genom att investera och hyra ut ditt batteri.

STATERA

STATERA är en av de mest fördelaktiga lösningarna på marknaden. Du tjänar pengar månatligen och bidrar samtidigt till ett mer hållbart elnät genom att investera och hyra ut ditt batteri.

Hur går STATERA till?

Vad?

Genom vår balanstjänst Statera* hjälps vi åt att balansera elnätet lokalt och regionalt. Genom tjänsten Statera upprätthålls balansen mellan elförbrukningen och elproduktionen i realtid.

Hur?

Du ”lånar” ut dit batteri till oss och vi sköter allt under avtalsperioden. Som tack för ”lånet” får du en bra ekonomisk månatlig ersättning där hela processen sköts helt automatiskt. Solortus ombesörjer allt.

Vill du dessutom få månatlig ersättning och ett stabilare elnät kan du låna ut ditt batteri till Solortus stödtjänst Statera. Lysande, om du frågar oss.

Varför?

Genom balanstjänsten Statera kan transmissionsnätföretagen (Sveriges Kraftnät) optimera El-nätets prestanda och minimera risken för överbelastning eller avbrott. Detta främjar en effektiv och pålitlig distribution av elenergi till konsumenter och bidrar samtidigt till att främja integrationen av förnybar energi och andra distribuerade energikällor.

*Tjänsten utförs i partnerskap mellan Solortus, Checkwatt och Svenska Kraftnät.

Exempel på batterilösningar från Sungrow

1

Batteripaket 9,6kWh

ersättning/år: 29 000 kr**

2

Batteripaket 16kWh

ersättning/år: 47 000 kr**

3

Batteripaket 19,2kWh

ersättning/år: 58 000 kr**

**Ersättningen baseras på CheckWatt och Svenska kraftnäts kalkyler. Priset är flukturerande och kan påverka ersättningen upp eller ner.

st

Installerade anläggningar

MW

installerad Effekt

kg

Sparade ton CO2 per år

Producerad energi

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning, helt utan kostnad. Lösningen är anpassad efter ditt hus och dina behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ditt tak kan producera och hur både din nuvarande och framtida förbrukning ser ut.