Småhus, Kisa

Göran Larsson har investerat i en anläggning med en toppeffekt på 22 kW. Panelerna har en toppeffekt på 410W och är 54 st till antalet. Anläggningen driftsattes i december 2023 och beräknas producera 22 000 kWh på årsbasis.