Småhus, Loftahammar

Emanuel i Loftahammar har investerat i en anläggning med en toppeffekt på 10 kW. Panelerna har en toppeffekt på 430W och är 24 st till antalet. Anläggningen driftsattes i december 2023 och beräknas producera 9 500 kWh.