Småhus, Södra Vi

Bo Carlsson har investerat i en anläggning med en toppeffekt på 9,6 kW. Panelerna har en toppeffekt på 400W och är 24 st till antalet. Anläggningen driftsattes i oktober 2023 och beräknas producera 9 500 kWh på årsbasis.