Vi hjälper dig få en perfekt solenergilösning

Här samlar vi information och tips som solenergi. Självklart är du alltid välkommen att kontakta oss vid frågor eller behov av rådgivning. Vi vill hjälpa dig få en perfekt solenergianläggning!

Investeringsstöd

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.
Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga.

Läs mer hos Energimyndigheten

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller på villataket eller vindkraftverket på din villatomt, utan överskottet matas in till elnätet, har du, under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta.

Läs mer hos Skatteverket

Elcertifikatsystemet

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020.

Läs mer hos Energimyndigheten

ROT-avdrag för installation

Skatteverket har efter en ansökan från Svensk Solenergi godkänt att man använder en schablon vid beräkning av arbetskostnaden vid installation av solcellsanläggningar med hänvisning till gällande schablon vid installation av solvärmesystem. Med installation avses montering, inkoppling och anslutning av solcellsmoduler och till­hörande utrustning.

Läs mer hos Svensk Solenergi