BRF-paketet

Paketet för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

  • Optimalt för montering på flerfamiljshus
  • Sälj den el föreningen inte förbrukar
  • Sänk energikostnaden avsevärt
  • 100% miljövänlig energi
  • Kompatibelt med våra energilagringslösningar

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter har ofta stora outnyttjade takytor som är optimala för montering av en solenergianläggning. Eftersom ytorna är stora blir energiuttaget stort, och det är enkelt för föreningen att sälja överskottsenergin.

Gör vårt Solenergitest och få en idé om hur mycket ni kan tjäna på en solenergianläggning på ert tak.

Paketet innehåller

SOLCELLER – 231st á 260W

KONVERTER

MONTAGEMATERIAL

MONTERING

från 720.000kr
exkl. moms

Tillval

BOXOFENERGY – tillval som ackumulerar energi så att solenergin finns tillgänglig dygnet runt