Beslut om eventuellt förändrat solcellsstöd dröjer

Det pratas just nu väldigt mycket om att ny nivå av solcellsbidraget ska införas för privatpersoner 2018. Förslaget är att privatpersoner ska få 30% i stöd av totalinvesteringen (istället för som nu 20%). Riksrevisionen har fått i uppdrag att granska detta förslag och kommit fram till att regeringen bör ”analysera det samlade stödet till solel utifrån ett övergripande perspektiv, där solel jämförs med andra förnybara tekniker.”

Vidare anser Riksrevisionen att regeringen bör ”skapa bättre förutsättningar för långsiktiga och stabila spelregler för investeringar i solel genom att låta analysera och redovisa de långsiktiga statsfinansiella effekterna av det samlade solelstödet”. Med andra ord kommer det dröja innan något beslut tas i frågan om ny stödnivå för privatpersoner. Regeringen får göra sin bakläxa först. Regeringens plan är fortfarande att beslutet om ny stödnivå för privatpersoner ska träda i kraft 1 januari 2018.

Energimyndigheten har nyligen beslutat att fram till årskiftet fördela cirka 260 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Medlen fördelas till länsstyrelserna i landet.

Den som gillar att läsa rapporter kan läsa mer om Riksrevisionens granskning här: http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/27611/RiR_2017_29_SOLEL_ANPASSAD.pdf

Läs mer om Energimyndighetens satsning: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/260-miljoner-till-installation-av-solceller/

dev

About dev